Archiwizacja elektronicznych zasobów bibliotecznych. Przegląd stosowanych metod ochrony

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-228-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Elektroniczne materiały gromadzone w bibliotekach wymagają szczególnych warunków przechowywania i powinny być poddawane specjalnym zabiegom konserwatorskim, gwarantującym ich długoterminową dostępność i użyteczność. W artykule wyjaśniono termin długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych, dokonano opisu nośników danych cyfrowych, wskazano na metody ochrony bibliotecznych zasobów cyfrowych, stosowane w instytucjach bibliotecznych – od metod najstarszych, czyli tworzenia komputerowych muzeów, po najnowsze, polegające na tworzeniu certyfikowanych długotrwałych, stabilnych, wiarygodnych repozytoriów cyfrowych zasobów. Przedstawiono także wyniki i wnioski z przeprowadzonego eksperymentu, którego celem była próba odczytu najstarszych publikacji elektronicznych zgromadzonych w jednej z polskich bibliotek naukowych.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku. (red.) Aneta Januszko-Szakiel, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 131-149.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna