Współpraca zespołów ratownictwa medycznego z ośrodkami toksykologicznymi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
W pracy została przedstawiona rola Zespołów Ratownictwa Medycznego w sytuacji podejmowania medycznych czynności ratunkowych (MCR) u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, u którego występuje ostrego zatrucia organizmu rożnego rodzaju toksynami, jak również współpraca ratowników medycznych z Ośrodkami Toksykologicznymi w postępowaniu z tego typu pacjentem. W pracy zaprezentowany został System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) – jego organizacja, zadania, służby ratownicze współpracujące z tym systemem. Analizie zostały poddane akty prawne, które określają zasady funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Opisane zostały również podstawowe pojęcia oraz definicje związane z toksykologią. Przedstawiono główne zadania oraz scharakteryzowano specyfikę tej dziedziny. W pracy poddano analizie działalność Ośrodków Toksykologii oraz ich zadania, cele jak również funkcjonowanie. Wyszczególniono 11 Ośrodków działających w Polsce. Ponadto w pracy przedstawiona została rola ratownika medycznego w przypadku postępowania z pacjentem z ostrymi zatruciami. Zaprezentowane zostały najczęściej nadużywane środki odurzające wraz z ich objawami. Przedstawione są działania ratowników medycznych w kontakcie z pacjentem u którego zachodzi podejrzenie zażycia substancji toksycznych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna