Miejsce i rola Chin w procesie globalizacji edukacji na poziomie wyższym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
China’s dynamic economic growth at the turn of twenty/twenty-first century is accompanied by an unprecedented development of higher education and university education. Development of economic structures of the country gave birth to a sharp increase in demand for highly qualified personnel with broad international experience. That triggered a rapidly growing process of “student emigration” to foreign universities, making China the main animator of the process of globalization of higher education. In 2007 Chinese students represented 15,1% of all international students in the world higher education system. They became largest foreign minority at the universities in the USA (16.6% of total number of foreign students), UK (14.1%), and in the case of Japan they accounted for the record 63.7% (2007). At the same time number of foreigners studying in China is dynamically growing (with 39 000 in 1970 to 195 000 in 2007). It is expected that due to the expansion of the Chinese economy and the increasing interest in the culture and art by 2020 more than half million of foreign students will undertake their education in China.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2015 (XV), nr 4, s. 39-52.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska