Organizacja oparta na wiedzy jako podstawa przedsiębiorczego zarządzania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-145-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Procesy towarzyszące globalizacji sprawiają, że organizacje zmuszone są do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu, co pozwoli im na utrzymanie się w złożonym i nieprzewidywalnym środowisku narodowym i międzynarodowym. Globalizacja, wolny rynek i rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawiają, że organizacje gospodarcze muszą poszukiwać nowych dróg zwiększania swej konkurencyjności. Jedną z nich jest wejście w posiadanie wartościowych informacji, których to wartość przekłada się na poziom wiedzy w organizacji. Wiedza zawsze decydowała o szeroko rozumianym rozwoju i nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Współczesną tendencją jest przekształcanie się organizacji w kierunku tych opartych na wiedzy.
The processes which accompany globalization make organizations search and implement new solutions in management, what lets them survive in complicated and unpredictable national and international environment. The globalization, free market and development of information society make economical organizations look for the new ways to increase their competitiveness. One of them is possessing valuable information, the value of which is connected with the level of knowledge in an organization. Knowledge always decided about the widely understood development and is of the special importance at present. It is the modern tendency to transform organizations into those which are based on knowledge.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organziacji i biznesu. (red.) Andrzej Chodyński. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 2011, s. 107-126.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska