Nahnu kulluna Libijjun – „Wszyscy jesteśmy Libijczykami”. Tuaregowie jako przedmiot asymilacyjnej polityki władz w Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Mniejszości etniczne tworzą członkowie wspólnot kulturowych niebędących narodami, o charakterze ponadplemiennym i ponadlokalnym, rozlokowani często na terenie przygranicznym kilku państw. W Europie zalicza się do nich Basków, tworzących regionalne mniejszości etniczne w Hiszpanii i Francji, Retoromanów zamieszkujących region dwóch kantonów w Szwajcarii czy Kaszubów w Polsce. Lokalne wspólnoty etniczne funkcjonują więc w obrębie państw zdominowanych przez inne grupy kulturowe. Tożsamość mniejszości etnicznych konstruowana na poczuciu wspólnoty językowej i kulturowej, oparta na własnym systemie wartości oraz symbolach, poddawana jest ciągłej konfrontacji w zderzeniu z tymi, które występują na danym obszarze. Konfrontacja ta prowadzi do różnych konsekwencji, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z kulturami dominującymi, większymi, bardziej rozległymi i zawierającymi szerszą ofertę niż ich własna. Może to rodzić postawy akceptacji, a co za tym idzie, asymilacji i integracji lub różne strategie oporu. Próby zachowania tożsamości rodzimej, niezależnie od form i ustrojów państw czy struktur, w jakich grupy te funkcjonują, mogą prowadzić do wykluczania, alienacji i izolacji."
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 1, s. 49-67.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska