Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Lustracja należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych spraw w III Rzeczpospolitej . Była ona obecna po 1989 r. w szeregu nurtów, podejmowało ją wiele partii politycznych. Większość była za ujawnieniem współpracy Polaków z tajnymi służbami Polski Ludowej. Różnice dotyczyły tego, jak wielka liczba osób sprawujących wysokie urzędy w Polsce powinna zostać poddana sprawdzeniu, czy nie ma agenturalnej przeszłości. W społeczeństwie polskim i jego elitach politycznych pojawiły się obawy, że byli współpracownicy aparatu bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mogą działać wbrew interesom kształtującego się państwa demokratycznego. Niebagatelne znaczenie miał również wątek etyczny, uważano, że należy ujawnić prawdę związaną z system socjalistycznym. Prawnie sprawę tę rozwiązano w 1997 r., kiedy to parlament przyjął odpowiednią ustawę."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 123-130.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska