Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów – mity i kontrowersje

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Praca ta przedstawia w sposób skrócony opis problemu jakim jest epidemia nikotynizmu na świecie, szacunkowe dane obrazujące podział osób palących ze względu na grupy wiekowe, płeć, wykształcenie, przynależność społeczno – zawodową, wysokość dochodów oraz sposoby radzenia sobie z nałogiem palenia papierosów z wykorzystaniem najpopularniejszych metod.
This article briefly describes problem of nicotinizm epidemic on the world, division smokers because of the age group, sex, education, social affiliation - employment and the amount of earnings and ways to deal with the addiction of smoking cigarettes with the use of the most popular methods.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska