Proliferacja broni ręcznej strzeleckiej i lekkiego uzbrojenia jako czynnik przedłużający trwanie konfliktów zbrojnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The proliferation of small arms and light weapons is one of the major national and international security challenges. As such it constitutes the factor fueling armed conflicts and generating as well as increasing the human suffering of most of all civilians. Hence, it is so important to counteract this phenomenon which is indicated by the author of the article. The Arms Trade Treaty, adopted in New York on April 2, 2013, is described in more detail.
Proliferacja broni ręcznej strzeleckiej i lekkiego uzbrojenia jest jednym z istotnych współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Sanowi czynnik przedłużający trwanie konfliktów zbrojnych oraz generujący i zwiększający cierpienia przede wszystkim osób cywilnych. Dlatego tak istotne jest przeciwdziałanie temu zjawisku, na co wskazuje autorka artykułu. Szerzej opisano Traktat o handlu bronią, sporządzony w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 1, s. 47-62.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska