Problem osad beduińskich na izraelskiej Pustyni Negew w świetle prawa międzynarodowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"14 lipca 1965 r. weszła w życie izraelska ustawa o planowaniu i budownictwie, która zasadniczo wpłynęła na status i warunki życia mniejszości arabskiej w Izraelu, w tym zaś przede wszystkim na kategorię zaliczaną do Beduinów. Od tego czasu znacznemu zaostrzeniu uległ konflikt wokół kwestii tzw. nieuznanych wiosek beduińskich, które Izrael postrzegał jako nielegalne1. W 1965 r. władze Izraela wydały ustawę o budownictwie, a krótko potem zatwierdziły plan; infrastruktury państwa, w którym uwzględniono zaledwie 123 wioski arabskie. Pozostałe w ogóle nie zostały naniesione na mapy. Z punktu widzenia prawnego przestały więc istnieć."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 3, s. 93-108.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska