Ewolucja regulacji prawnej zatrudniania kobiet pod ziemią w kopalniach

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W Polsce w okresie międzywojennym i powojennym aż do 1975 r., kiedy nastąpiła kodyfi kacja prawa pracy, obowiązywały przepisy ustawy z 1924 r. oraz rozporządzeń wykonawczych, zakazujące lub w znacznym stopniu ograniczające zatrudnianie kobiet pod ziemią w kopalniach. Od 1975 r. zakaz zatrudniania kobiet pod ziemią w kopalniach wynikał z Kodeksu pracy uzupełnionego przepisami wykonawczymi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 4, s. 105-129.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska