Związki architektury i natury w kontekście kryzysu klimatycznego. Obecność problematyki w procesie dydaktycznym na przykładzie prac studenckich Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dc.contributor.authorWróbel, Piotr
dc.date.accessioned2020-01-23T10:58:23Z
dc.date.available2020-01-23T10:58:23Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractWiele argumentów przemawia za tym, że nie tyle koncepcja zrównoważonego rozwoju, co przede wszystkim łagodzenie antropogenicznego wpływu na zmiany klimatyczne, przy jednoczesnej adaptacji i zwiększaniu odporności na skutki tych zmian, będą podstawowymi pojęciami kształtującymi w najbliższej przyszłości związki architektury z naturą. Pociąga to za sobą konieczność szerszego włączenia omawianej problematyki do procesu dydaktycznego. W artykule zastosowano metodę jakościową polegającą na konfrontowaniu aktualnego dyskursu na temat zmian klimatycznych i praktyki projektowo-realizacyjnej z postawami studentów obserwowanymi w trakcie pracy dydaktycznej. Teoretyczne pole badań zakreślono na podstawie studiów literaturowych, natomiast źródłowym materiałem badawczym były wybrane projekty semestralne i dyplomowe. W artykule zawarto także część postulatywną wskazującą na problematykę, która zdaniem autora powinna znaleźć szersze odzwierciedelnie w programach nauczania.pl
dc.description.abstractThere are many arguments in favour of the statement that it is not only the concept of sustainable development but also – and perhaps most importantly – the alleviation of anthropogenic impact on climate change, along with the simultaneous adaptation and an increase in resilience to the effects of this change, will become the fundamental notions that will shape the relationships between architecture and nature in the near future. This leads to the necessity of including this subject matier in teaching in a broader manner. The article employs a qualitative method based on confronting the current discourse on climate change and design and construction practice with the atitudes of students observed during teaching. The theoretical scope of the study was outlined on the basis of a study of the literature, whilst the research material consisted of selected end-term and thesis projects. The aritcle also includes a postulaitve seciton, which points to the subject maiter that should, in the opinion of the author, be more broadly represented in the curriculum.pl
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2019, nr 3, s. 133-145.pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0858-pis-2019-3-007
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27264
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkryzys klimatycznypl
dc.subjectzielona architekturapl
dc.subjectedukacja architektonicznapl
dc.subjectclimate crisispl
dc.subjectgreen architecturepl
dc.subjectarchitectural educationpl
dc.subject.otherArchitekturapl
dc.subject.otherEkologiapl
dc.subject.otherSztukapl
dc.titleZwiązki architektury i natury w kontekście kryzysu klimatycznego. Obecność problematyki w procesie dydaktycznym na przykładzie prac studenckich Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegopl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
WROBEL_Zwiazki_architektury_i_natury_w_kontekscie_2019.pdf
Rozmiar:
570.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: