Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia zmianę środowiska bezpieczeństwa wokół Polski i jej wpływ na poczucie zagrożenia przez obywateli RP. Pokazuje również, że współczesne konflikty rozgrywane będą w odmienny sposób i dlatego niezbędne jest posiadanie nowych narzędzi do ich prowadzenia. Przedstawiając koncepcje formowania Brygad Obrony Terytorialnej i batalionów lekkiej piechoty oraz system szkolenia żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, artykuł całościowo opisuje proces osiągania gotowości operacyjnej przez Wojska Obrony Terytorialnej. Mając na uwadze niezakończony jeszcze proces definiowania wniosków po Strategicznym Przeglądzie Obronnym, próbuje pokazać prawdopodobne miejsce oraz rolę Wojsk Obrony Terytorialnej w strategicznej operacji obronnej.
This article discusses the change of the security environment around Poland and its impact on the Polish citizens’ sense of threat. It also shows that the contemporary military conflicts will be fought in accordance with different principles, so the Polish Territorial Defence Forces are military answer to new challenges to security. Article holistically describes development concepts, and unique training system designed to achieve Full Operational Capabilities (FOC) by the Polish Territorial Defence Forces. Having in mind, that Strategic Defence Review is not completed yet, article shows the most likely set of missions, and tasks for the Polish Territorial Defence Forces within Strategic Defence Operation.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 3, s. 63-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska