Projekt ekstremalnej strefy wystawniczej - Artystycznego start upu (Jako elementu szlaku kultury i sztuki nowoczesnej południowego brzegu Wisły w Krakowie)

Abstrakt
"Praca magisterska Eksperymentalna strefa wystawiennicza – artystyczny start up stanowi odwołanie i rozwinięcie zagadnień poruszonych w pracy dyplomowej inżynierskiej Ogród Rzeźby w Krakowie. Podejmowała ona temat rewaloryzacji działki w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych i zaproponowania tam przestrzeni wystawienniczej zewnętrznej w formie wystawy rzeźb, połączonej z ekspozycją wewnętrzną i funkcjami towarzyszącymi, takimi jak pracownia dla artystów, części warsztatowej, księgarnia czy kawiarnia. Obiekt ten stanowił pomysł przestrzeni publicznej, gdzie mieszkańcy i turyści mogliby na co dzień obcować z sztuką. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska