Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Celem artykułu jest przybliżenie stanowiska Polski wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (PW). By go osiągnąć, należy przedstawić interesy Polski w ramach polityki wobec wschodnich sąsiadów i próbę ich uwzględniania w ramach projektów Unii. Dlatego w pierwszej części tekstu określona zostanie geneza PW w kontekście interesów Polski na Wschodzie, następnie zostanie omówiony proces prac nad przyjęciem inicjatywy, ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowanego przez nią kształtu, a na koniec odniosę się do inauguracji Partnerstwa i potencjalnych konsekwencji dla Polski. W ten sposób możliwe będzie dokonanie analizy i odpowiedź na pytania o miejsce PW w polskiej polityce wschodniej, interesy i cele Polski z nim związane oraz stworzenie podstawy do nakreślenia potencjalnych konsekwencji przyjęcia projektu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 161-174.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska