Should religion enjoy special protections in american society? Five arguments and a speculation

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł podejmuje kluczowy dla zrozumienia współczesnych wojen o kulturę temat obecności religii w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje niezbędny kulturotwórczy charakter doświadczenia religijnego w USA w budowaniu stabilnego porządku politycznego. Autor uważa, że publiczna obecność religii jest warunkiem koniecznym do nadania dyspucie na temat celów wspólnoty amerykańskiej wymiaru pluralistycznego i obywatelskiego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2013, nr 1 s. 257-265.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska