The Image of Prime Ministers Ewa Kopacz, Beata Szydło and Donald Tusk in the Czech Portal iDnes

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
2451-0858
eISSN
1643-8299
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This paper examines public images of Ewa Kopacz, Beata Szydło and Donald Tusk in terms of quantitative and qualitative study of texts published in the Czech portal iDnes.cz. On the example of publications about Polish Prime Ministers, it was analyzed what kind of Polish politicians image was created by chosen Czech medium, what are their media images. The image of politician is understood as his/her perception and what it is influenced by – information, views, assessments or imaginations on his/her subject. Taking into account the general context, the text refers also to the conditions of functioning of the Czech media. This also applies to the images of E. Kopacz, B. Szydło, and D. Tusk in the iDnes portal compared to other leaders of the Visegrad Group countries and Germany.
W artykule analizie poddano wizerunki Ewy Kopacz, Beaty Szydło i Donalda Tuska, w oparciu o ilościowe i jakościowe badanie tekstów ukazujących się w czeskim portalu iDnes.cz. Na przykładzie publikacji dotyczących premierów Polski sprawdzono, jaki obraz polskich polityków tworzy wybrane czeskie medium oraz jakie są ich wizerunki medialne. Wizerunek polityka jest tu rozumiany jako jego/jej postrzeganie i to, co wpływa na jego kształtowanie – informacje, poglądy, oceny czy wyobrażenia na jej/jego temat. Biorąc pod uwagę kontekst, artykuł odnosi się do warunków funkcjonowania czeskich mediów. Dotyczy również tego, jak wyglądają wizerunki E. Kopacz, B. Szydło i D. Tuska w portalu iDnes na tle innych przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2, s. 129-149.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska