O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Postępowanie przetargowe rozgrywa się w ramach wielostronnego z założenia stosunku cywilnoprawnego o charakterze ofertowo-eliminacyjnym. Wybór oferty najkorzystniejszej połączony jest jednak z jej przyjęciem, w wyniku którego powstaje odrębny stosunek dwustronny, zmierzający do zawarcia umowy finalnej. W ramach postępowania eliminacyjnego przewiduje się dwie fazy proceduralne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2011, nr 1, s. 115-131.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska