Emerging regional arrangements: Deeper integration between Egypt and the European Union (EU)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
From introduction: "Economic and trade relations between the EU and the neighboring Southern Mediterranean (MED) countries are organized by the Euro-Mediterranean Partnership (also referred to as the Barcelona Process), which was launched in November 1995. The partner countries are Egypt, Algeria, Jordan, Israel, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, the Palestinian Authority, and Turkey. The EU-Egypt Association (Partnership) Agreement forms the legal basis organizing relations between Egypt and the EU. It is modeled on the network of Euro-Mediterranean Partnership Agreements between the Union and its partners on the southern flank of the Mediterranean Sea."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 1, s. 44-54.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska