Wzajemność jako reguła moralna ujęcie antropologiczne, socjologiczne i psychologiczne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Analitycy współczesności zwracają uwagę na dynamikę przeobrażeń w obrębie relacji międzyludzkich, która jest wynikiem zmian zachodzących w różnych aspektach funkcjonowania współczesnego człowieka. Opisując jego kondycję społeczną, zwracają oni uwagę na dwa rodzaje zjawisk. Z jednej strony na atrofię więzi, fragmentaryzację społeczną, postępujący indywidualizm graniczący z egoizmem, koncentrację jednostek na konsumpcji i poczuciu satysfakcji z życia. Z drugiej jednak strony uwaga badaczy współczesnego społeczeństwa koncentruje się na nowych formach społecznej egzystencji, które postrzega się w nawiązaniu do klasycznej typologii Tónniesa bądź jako powrót do utraconej w wyniku instytucjonalizacji wspólnoty, bądź jako organizację społeczną nowego typu, opartą na więziach trzeciego rzędu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 2, s. 119-131.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska