Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Agroekosystemy — ekosystemy uprawowe w naturalnych środowiskach przyrodniczych, czyli utworzonych samymi siłami przyrody, nie występują naturalnie. Swoje istnienie zawdzięczają bowiem człowiekowi, który je wprowadził do środowiska przyrodniczego i trwale utrzymuje w odpowiednim stanie produkcyjnym czynnościami agrotechnicznymi stosowanymi okresowo (uprawa gleby, zasiewy nasion, pielęgnowanie, koszenie itp.) [Kostuch, 1999, 2002, 2003]. Biorąc to pod uwagę, należy pamiętać, że agroekosystemy są ekosystemami wtórnymi, które powstały tam, gdzie uległy likwidacji jakieś ekosystemy pierwotne, np. ekosystemy leśne, trawiaste, niekiedy nawet wodne, których miejsce zajęły poldery, a nawet ekosystemy pustynne, jeżeli zostały nawodnione."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 163-171.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska