Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt psychologiczny

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zmiany, jakie obserwujemy w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat, mają charakter lawinowy i dotyczą właściwie wszystkich sfer życia społecznego. Można powiedzieć, że zmianom ulega cały system społeczny. Każda zmiana powoduje kolejne zmiany, a ich cyrkularny charakter wpływa na daleko idące przemiany w całym systemie. Ważnym elementem systemu społecznego jest rodzina. Ta naturalna grupa społeczna jest zwrócona ku przeszłości i ku przyszłości. Mocne zakorzenienie w przeszłości (historii) sprawia, że jest ona mniej podatna na zmiany niż inne elementy systemu społecznego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 33-37.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska