Wpływ nawożenia mineralnego użytków rolnych na zanieczyszczenie wód składnikami nawozowymi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych w uprawie roślin jest nawożenie mineralne. W związku z tym na przestrzeni lat obserwowano wzrost zużycia nawozów do nawożenia uprawianych roślin. Najbardziej dynamiczny wzrost zużycia nawozów w Polsce obserwowaliśmy w latach 60. i 70. XX w. W okresie pięciu lat (1966-1970) zużycie NPK wzrosło z 56 do 124 kg/ha, a więc dwukrotnie. Tendencja ta utrzymywała się także w latach 70., a w latach 1977-1978 zużycie jednostkowe nawozów osiągnęło w naszych warunkach najwyższy poziom, tj. 192 kg/ha NPK. W następnych latach nastąpił gwałtowny spadek zużycia nawozów mineralnych, który obecnie kształtuje się na poziomie 102 kg/ha'1 NPK [Rocznik Statystyczny, 2006]."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 173-181.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska