Architektura proekologiczna. Rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-97-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Architektura proekologiczna, określana również mianem zielonej architektury, od lat 60. XX wieku znalazła się w centrum zainteresowania społecznego w kontekście problemów związanych z ochroną środowiska, szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju, oszczędności energii i wykorzystania jej odnawialnych źródeł. Międzynarodowa organizacja Green Building Council (GBC) koncentruje się na propagowaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii proekologicznych, pomocnych w procesie zminimalizowania negatywnego wpływu budynków na środowisko. Wypracowany przez GBC system certyfikacji LEED, oparty na ściśle sprecyzowanych kryteriach, pozwala przyznawać obiektom wyróżniającym się pod względem dbałości o środowisko w procesie budowlanym i w przyszłym procesie eksploatacyjnym budynku certyfikaty gwarantujące efektywność energetyczną. Od 2010 roku działa również Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego pod patronatem GBC, edukujące i propagujące ideę ochrony środowiska przez racjonalne i oszczędne budownictwo."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska