Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article, in first part, focuses on the dynamic development economic APEC with the regard of the most important economic indexes. Then, they are compared with the economic indexes of UE. Second part of the article focuses on the chosen aspects of the economic relations of the USA within APEC and with UE. The author underlines in this part the huge meaning of the American economy for her partners development, both Asiatic, how and European. Moreover, it clearly was stressed, that if UE develops economic relations intensively both with United States, how and states from the region of Asia and Pacific Ocean within ASEM, European Union will keep the status of one of the most important pillars of the world economy in the closest future.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 2 s. 143-162.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska