Komunikacja międzykulturowa i lokalizm - (r)ewolucja w polskim public relations?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-106-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM Kraków
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe (red.) Grażyna Piechota. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s.13-23.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska