Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-89823-84-7
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
ZE WSTĘPU: Zasadniczą treścią niniejszej pracy jest szczegółowa charakterystyka rozbudowanego zespołu elementów środowiska przyrodniczego Japonii, z uwzględnieniem charakteru i stopnia ich wpływu na różne dziedziny życia. Zaprezentowana zostanie w niej z jednej strony, szeroka grupa rozmaitych sposobów wykorzystywania przez człowieka zasobów środowiska przyrodniczego, z drugiej natomiast różnorodne zagrożenia, wynikające z wyjątkowej aktywności wybranych elementów tego środowiska: m.in. trzęsień ziemi, wulkanizmu czy tajfunów. Uwzględnione zostaną. wysiłki mieszkańców zmierzające do ograniczenia lub wręcz eliminacji naturalnych zagrożeń dla ich aktywności gospodarczej, oraz katastrofalne dla przyrody i ludności następstwa zaburzeń i degradacji środowiska przyrodniczego. Przedstawione zostaną działania w zakresie kontroli, ochrony i odbudowy zdegradowanego środowiska przyrodniczego Japonii, podjęte w ramach narodowej polityki zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Społeczeństwo w harmonii ze swoim środowiskiem przyrodniczym”.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska