Integracja a transnarodowa migracja wahadłowa (na przykładzie Polaków w Wiedniu)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Imigracja z Polski do Wiednia ma względnie długą tradycję. Już w XIX w., należąca wówczas do monarchii austro-węgierskiej Galicja zaliczała się do najważniejszych obszarów odpływu migracyjnego. Wśród rzeszy emigrantów, kierujących się stąd głównie do Ameryki Północnej (przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych Ameryki) oraz Ameryki Południowej (głównie do Brazylii), ważne miejsce zajmowali wychodźcy, których celem była stolica monarchii - Wiedeń. Tu powstało centrum polskiej emigracji w Austrii, bowiem już w połowie XIX w. uformował się tu ośrodek polonijny, liczący ok. 4 tys. członków. W 1873 zbiorowość Polaków w Wiedniu liczyła ok. 20 tys., a w 1900 osiągnęła już poziom 28 tys. osób. Według danych spisowych z 1910 populacja Polaków w Wiedniu liczyła 29,1 tys. osób, stanowiąc 1,3% ogólnej liczby mieszkańców miasta (2,2 min)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 81-98.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska