Spieglowski wizerunek polskiej polityki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Obecność mediów masowych odróżnia współczesną rzeczywistość społeczną i polityczną od przeszłej. Media operują informacją w obrębie społeczeństwa, stanowiąc niezwykle istotne źródło wiedzy o publicznej sferze życia, w tym o polityce. W wysokim stopniu to właśnie od jakości medialnego obrazu rzeczywistości, a więc również rzeczywistości politycznej, czyli od sposobu prezentowania przez środki masowego przekazu poszczególnych wydarzeń, od stosowanych przez nie kryteriów selekcji w zakresie doboru publikowanych treści zależy czy w ogóle, a jeśli, to jak postrzegana ona będzie przez opinię publiczną."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 105-113.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska