Rodzina i jej przemiany w krajach Maghrebu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Obszar Afryki Północnej określany geograficznym terminem Maghreb zamieszkują Berberzy, rdzenni mieszkańcy Północnej Afryki, i Arabowie, którzy w VII wieku przybyli z Półwyspu Arabskiego. Inwazje i osadnictwo sprawiły, iż dokonywała się, w mniejszym lub większym stopniu, „wymiana kulturowa”, o czym świadczą zachowane do dzisiaj ślady obecności kultury fenickiej, kartagińskiej, rzymskiej, bizantyńskiej czy tureckiej, a także europejskiej. Mieszkańcy Maghrebu w ciągu dziejów ulegali wpływom różnych stylów życia, co znalazło odbicie w postrzeganiu rodziny i rozumieniu płci, kształtowanym przez tradycję śródziemnomorską, religię muzułmańską, kulturę arabską i kulturę europejską, głównie francuską i hiszpańską."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 3, s. 172-183.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska