The Numerical Scoring Analysis Predecessors

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1898-5238
eISSN
2380-0550
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In polygraph history, Cleve Backster’s “numerical scoring chart analysis” is considered as revolutionizing the manner of polygraph charts analysis. Yet, earlier history of chart analysis, as being reviewed in this publication, lead to the conclusion that the “numerical scoring chart analysis” was more evolutionary rather than revolutionary.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
European Polygraph 2023, nr 1, s. 9-13.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska