Rola Sądu Najwyższego II Rzeczypospolitej w rozstrzyganiu wątpliwości kompetencyjnych w byłym zaborze austriackim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. władze odrodzonego państwa stanęły przed koniecznością rozwiązania szeregu kwestii tyczących organizacji administracji i sądownictwa. Wśród nich, choć nie na pierwszym planie, była również sprawa rozstrzygania konfliktów kompetencyjnych. Zagadnienie to w systemach prawnych państw europejskich pojawiło się już pod koniec XVIII stulecia. Pionierem w tej dziedzinie była Francja, jednak również w państwach zaborczych szybko dostrzeżono wagę problemu. Zarówno w Prusach, jak i w Austrii powołano do życia specjalne sądownictwo kompetencyjne, które miało rozwiązywać spory pomiędzy organami administracji a sądami."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2008, T. XI, s. 207-214.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska