Współczesne miasta a terroryzm: stalowy pierścień wokół centrum Londynu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Po zamachu terrorystycznym 11 września 2001 roku wielkie metropolie zaczęły być postrzegane jako główne cele międzynarodowego terroryzmu. Tymczasem już od połowy lat 60. ubiegłego wieku miasta brytyjskie, a potem w szczególności Londyn, stały się celem serii ataków bombowych przeprowadzonych przez IRA. Dla obrony przed zagrożeniem terrorystycznym w 1993 roku centralną dzielnicę Londynu - The City - opasano łańcuchem uzbrojonych posterunków, umocnień i znacznie ograniczono doń dostęp pojazdów. System ten został potocznie nazwany The Ring of Steel - „stalowy pierścień". Uruchomiono także rozbudowany i zaawansowany technologicznie system dozoru telewizyjnego, który we współpracy z policyjną bazą danych może samoczynnie wykrywać podejrzane pojazdy. Wprowadzone w Londynie zabezpieczenia i regulacje bywają przedmiotem krytyki, lecz okazały się skuteczne i zyskały poparcie obywateli, którzy uważają, że dzięki ich zastosowaniu polepszyła się jakość życia. Co więcej, dzięki nim zmniejszona została przestępczość, poprawiony stan naturalnego środowiska i ograniczona liczba wypadków drogowych. W ślad za Londynem postępują już inne miasta, czego dobrym przykładem jest wprowadzony w Nowym Jorku, wzorowany na londyńskim, system zabezpieczenia Manhattanu, którego celem jest polepszenie stanu bezpieczeństwa publicznego i zapobieganie atakom terrorystycznym.
After the terrorist assault of 9/11 global cities are considered to be a prime target for international terrorism. However, since the mid-60's some British towns, and London especially, have been attacked by the Provisional IRA bombers. To defend the City of London against the terrorist threat a security cordon was introduced there in 1993. It consisted of a chain of roadblocks and armed checkpoints supported by a sophisticated CCTV network connected to the police database that can automatically spot a suspicious vehicle. Many traffic restrictions were introduced and the number of entry points leading to the City was significantly reduced. This security system was commonly referred to as "the Ring of Steel". The implemented security measures have been sometimes subject to criticism but nevertheless they have proved to be successful, and they are highlighted by citizens as improving quality of life. Moreover, a number of other benefits have emerged, such as a reduction of recorded crime, pollution, and traffic accidents. Following London's example, some other cities are developing similar systems. The best example can be found in New York where the Lower Manhattan Security Initiative was designed to help ensure public safety and security and to deter and prevent potential terrorist attacks.
После террористического акта 11 сентября 2001 года мировое сообщество осознало, что большие метрополии являются главными целями международного терроризма. Тем временем уже в середине 60-х годов прошлого века британские города и прежде всего Лондон, были целями серии взрывов, проведённых Ирландской республиканской армией. Для защиты от угроз террористических актов в 1993 году центральная часть Лондона - Сити была оцеплена множественном постов и укреплений, а также значительно сокращено доступ к ней автотранспортных средств передвижения. Эта система получила название The Ring of Steel - «стальное кольцо». Кроме того введено в строй многоуровневую, современную технологическую систему телевизионного наблюдения, которая пользуясь полицейской базой данных может автоматически выявлять подозрительные автотранспортные средства передвижения. Предпринятые в Лондоне шаги и принятое правовое регулирование, хотя и бывают предметом критики, однако оказались эффективными и нашли поддержку граждан, которые считают, что эти действия улучшили качество их жизни. Более того, благодаря предпринятым шагам снизилась преступность, улучшилось состояние естественной среды и уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Примеру Лондона последовали также другие города, например, в Нью-Йорке была создана (основанная на лондонском образце) система обеспечения безопасности Манхэттена, целью которой является повышение общественной безопасности и предотвращение террористических актов.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 1, s. 99-113.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska