Europejskie transformacje i ich wpływ na zmiany cywilizacyjne współczesnego Świata

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Looking for the answer to the problem named in the title of his article, the author concentrates mostly on the questions raised among social and political scientists by The Arab Spring. He asserts that even if among the causes of changes lies analogical set of dreams and visions of human happiness, there is no one universal pattern of achieving it. Therefore, in order to fmd the rational answer to problems caused by resent changes in the Arab countries we must first of all get free of Europe-centrism.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 1, s. 11-42.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska