Obojętność - wybór czy konieczność? Atmosfera permisywizmu w Polsce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "W szybko zmieniającym się świecie, nastawionym na konsumpcję i globalizację, w natłoku coraz większej liczby zdarzeń, na które nie mamy wpływu, a których wpływ na nas bywa znaczący, człowiek szuka sposobów na najlepsze przystosowanie się. Niestety, często musi się przystosowywać do świata pełnego łamania zasad, różnego typu patologii, kultu przyjemności (spotęgowanego przez kreowaną przez media wizję świata)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 1, s. 3-16.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska