Dotychczasowe rozwiązania i nowe trendy w brytyjskiej służbie cywilnej. Wzory dla Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej w art. 1 stanowi, iż: „w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju”. Z drugiej strony premier rządu Marek Belka oświadcza w swym expose2 z 24 czerwca 2004 roku, że „...kończy się okres udawanej służby cywilnej”. Wynika z tego oświadczenia, iż w naszym kraju mamy „udawaną” służbę cywilną, której okres jednak się skończy. Co miał na myśli Prezes Rady Ministrów, wypowiadając te słowa? I co należy rozumieć przez „udawaną” służbę cywilną?"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 1, s. 61-71.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska