Społeczna szkodliwość czynu. Glosa do wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie z dnia 30.03.2005 r. (II AKA 50/05)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Teza głosowanego wyroku (opublikowana w KZS 2005, z. 5, poz. 33) brzmi następująco: „Użyte w zaskarżonym wyroku określenie, iż stopień szkodliwości społecznej czynu oskarżonej «nie jawi się jako znaczny» oraz zarzut apelacji jakoby sąd uznał, że stopień szkodliwości tego czynu «jest nieznaczny», nie są tożsame. Pierwsze z nich (zgodnie z brzmieniem art. 66, § 1 k.k.) obejmuje swoim zakresem także przypadki o «średnim» stopniu szkodliwości”."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 87-91.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska