Przyczyny oraz skutki zmian prawnofinansowych instrumentów ochrony środowiska

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować nasilenie działań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ważną przyczyną rozwoju europejskiego prawa ochrony środowiska jest powszechne przeświadczenie, że żadne państwo samodzielnie nie może rozwiązać problemu ochrony środowiska z uwagi na międzynarodowy charakter zanieczyszczeń. Działaniom przyjmującym postać konkretnych rozwiązań normatywnych towarzyszą różnorodne uzasadnienia. Ich analiza pozwala na wyodrębnienie biologicznych, etycznych i ekonomicznych przyczyn dokonywania zmian w zakresie prawa ochrony środowiska."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2006, nr 1, s. 71-84.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska