Psychomanipulacyjne oddziaływanie sekt na świadomość jednostki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Charakteryzując gatunek ludzki, obok określenia homo sapiens można użyć sformułowania homo religiosus. Religia jest uniwersalnym i powszechnym elementem kultury każdej grupy oraz nieodłącznym składnikiem ludzkiej tożsamości. Ma wymiar społeczny, a także psychologiczny. Religia to niezwykle złożony zespół zjawisk, będący swoistym odzwierciedleniem, a także wyznacznikiem kultury, w której powstał i funkcjonuje, obejmując nie tylko sferę świadomości grupowej i jednostkowej, lecz również materialne i „zewnętrzne” aspekty kultu. Religia tworzy i kreuje wielkie i małe grupy społeczne, wyznacza hierarchie i wzory zależności, ustala normy oraz wartości."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 1, s. 49-55.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska