Asian Economic Integration and Cross-Strait Relations

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"For the purpose of the bilateral exchange, this paper will consist four parts: (I) the Evolution of “ASEAN Plus Three” (APT); (II) Challenges Ahead for APT; (III) the Impacts of APT on Taiwan; and (IV) Some Observations and Recommendations for the Evolution of Cross-Strait Relations."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 1, s. 59-68.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska