Jan Paweł II - wielki Ambasador pokoju, pojednania i sprawy polskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W ponad 26-letniej posłudze na Stolicy Piotrowej wielkiego papieża Jana Pawła II na szczególne podkreślenie zasługuje jego wytrwałe działanie na rzecz sprawiedliwego pokoju, pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych, pojednania i sprawy polskiej. Na tę bezprecedensową w dziejach Kościoła powszechnego aktywność Jana Pawła II na forum międzynarodowym można spojrzeć w dwóch zasadniczych aspektach: ewangeliczno-historycznym, upatrując w niej kontynuację myśli i dzieła najwybitniejszych przedstawicieli Kościoła katolickiego, w tym uczonych, zwolenników „przekuwania mieczy na lemiesze”, pragnących ustrzec ludzi od plagi wojen niesprawiedliwych, występujących przeciwko tym, którzy nie pokój przynoszą, lecz miecz; oraz w aspekcie współczesności, czyli w odniesieniu do - jak napisał Ojciec Święty w swym Testamencie - „trudnego stulecia”, w którym „z wyroków Opatrzności” dane mu było żyć."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 3, s. 119-132.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska