Segregacja społeczno-przestrzenna miasta. Getta biedy i luksusu na przykładzie wybranych dzielnic Katowic

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Miasto jest to takie miejsce, które ma wymiar zarówno społeczny, jak i przestrzenny. Można je porównać do areny, bądź też do Goffmanowskiej sceny teatralnej, na której aktorzy odgrywają swoje role życia codziennego . To właśnie w dużych ośrodkach miejskich spotykamy się z wszelaką różnorodnością i odmiennością ludzi. Łatwo można zauważyć wszelkie dystanse pomiędzy skrajnymi grupami społecznymi (np. tymi należącymi do underclass i tymi, którzy przynależą do elity) oraz wszelkiego typu nierówności (wynikające z posiadanego statusu jednostki, prestiżu, pochodzenia, wyznania, zasobów finansowych, itp.). Taka sytuacja w miastach doprowadza w rezultacie do segregowania się i agregacji ludności, która tam zamieszkuje. Bowiem jednostki posiadające podobne poglądy, mające zbliżony status społeczno-ekonomiczny, a także ceniące sobie podobne wartości (jak np.: prywatność, anonimowość i bezpieczeństwo, czy też rodzina, więź sąsiedzka i współpraca) chcą zajmować bliskie sobie terytoria, które z drugiej strony izolowane są od grup całkowicie odmiennych. Dlatego też, we współczesnych przestrzeniach miejskich, tworzą się getta zamieszkała zarówno przez ludzi biednych i zmarginalizowanych, jak też przez bogaczy i tworzącą się nową klasę średnią, którzy sami odgradzają się od reszty społeczności. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska