Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article presents the question of control and oversight over the largest Polish special force, Internal Security Agency (Polish acronym: ABW). The primacy of civilian authority over the military, and police and special forces is one of the standards of constitutional democracies. The principle of the division of power vests the legislative, executive, and judiciary with various control mechanisms towards the agency in question. Together, they provide a system whose assumption is to provide efficient civilian and democratic control over the ABW and other special forces. That is why the article presents a list of institutional and legal solutions pertaining to the control exercised by the legislative, executive, and judicial powers, and discusses them together with selected so-called organs of law protection and control.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2012, nr 1, s. 27-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska