Turystyka w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Aspekty interdyscyplinarne

dc.contributor.authorKapera, Izabela
dc.contributor.authorMydel, Rajmund
dc.contributor.authorKolasińska, Anna
dc.contributor.authorGmyrek, Katarzyna
dc.contributor.authorSzeliga, Anna
dc.contributor.authorCziomer, Marcin
dc.contributor.authorWolak, Grzegorz
dc.date.accessioned2023-11-29T10:58:01Z
dc.date.available2023-11-29T10:58:01Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractZe wstępu: "W ostatnich latach sektor turystyczny stanął przed szeregiem wyzwań i choć nastąpiło jego ożywienie, to tempo poprawy sytuacji pozostaje nierównomierne w poszczególnych regionach świata. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 i generowane w związku z nim problemy gospodarcze wpłynęły znacząco na działalność w omawianym zakresie, potwierdzając przy tym potrzebę wypracowania takiego podejścia do rozwoju turystyki, które będzie skutecznie odpowiadać na kolejne trudności. Celem głównym przyjętym przez Autorów monografii było przedstawienie i analiza wybranych aspektów współczesnej turystyki z perspektywy międzynarodowej oraz krajowej. W książce omówiono zagadnienia mające duże znaczenie dla turystyki, wskazując zarówno szanse, jak i niezbędne działania w odniesieniu do problemów ekonomicznych oraz społecznych, z którymi aktualnie mierzą się i nadal będą konfrontowani mieszkańcy destynacji turystycznych, wytwórcy produktów turystycznych, a także sami turyści. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny i jest efektem pracy przedstawicieli polskich ośrodków naukowych reprezentujących szereg dyscyplin badawczych, a także praktyków różnych poziomów zarządzania współczesną turystyką."(...)
dc.description.abstractIntroduction: "In recent years, the tourism sector has faced a series of challenges, and although there has been a revival, the pace of improvement remains uneven in various regions of the world. The crisis caused by the COVID-19 pandemic and the economic problems associated with it have significantly impacted activities in the discussed field, thereby confirming the need to develop an approach to tourism development that effectively addresses future difficulties. The primary goal set forth by the authors of this monograph was to present and analyze selected aspects of contemporary tourism from both international and national perspectives. The book discusses issues of great importance to tourism, highlighting both opportunities and necessary actions concerning economic and social problems currently being faced and continuing to be confronted by residents of tourist destinations, producers of tourism products, and tourists themselves. This study is interdisciplinary in nature and is the result of the work of representatives from Polish academic institutions representing a range of research disciplines, as well as practitioners from various levels of contemporary tourism management."(...)
dc.identifier.eisbn978-83-67491-27-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/31201
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFM
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.subjectturystyka edukacyjna, rynek międzynarodowej turystyki edukacyjnej, turyści edukacyjni, korzyści z turystyki edukacyjnej
dc.subjectWyspy Zielonego Przylądka, turystyka, SIDS, zarządzanie, rozwój zrównoważony
dc.subjectMiasto Kreatywne UNESCO, turystyka filmowa, turystyka literacka, turystyka muzyczna, trasy tematyczne
dc.subjectturystyka, współpraca międzynarodowa, partnerstwo, samorząd, Kraków
dc.subjecteducational tourism, international educational tourism market, edu-tourists, benefits from international educational tourism
dc.subjectCape Verde Islands, tourism, SIDS, management, sustainable development
dc.subjectCreative City UNESCO, film tourism, literary tourism, music tourism, thematic routs
dc.subjecttourism, international cooperation, partnership, local government, Krakow
dc.subject.otherGeografia
dc.subject.otherTurystyka i rekreacja
dc.titleTurystyka w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Aspekty interdyscyplinarne
dc.typeKsiążka
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
KAPERA_Turystyka_w_wymiarze_miedzynarodowym_i_krajowym._Aspekty_interdyscyplinarne_2023.pdf
Rozmiar:
1.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
2.37 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: