Stopy zwrotu a wielkość obrotow na GPW w Warszawie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In the paper the results of empirical investigations of dynamic relationships between extreme trading volume and subsequent stock returns on Warsaw Stock Exchange are presented. The event study me thodology is applied. The dynamic relationship between the financial variables is rather weak and depends on kind and size of the stock exchange. The highvolume- return-premium is more pronounced for small size stocks with lower liquidity levels.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2008-2009, Vol. XLIX-L, s. 31-45.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska