Zawieranie małżeństw przez cudzoziemców. Uwagi na temat zmiany ustawy o aktach stanu cywilnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Conclusion of marriage by foreigners in Poland and assessing their right to marry may be a source of many problems. The procedure in such cases comes to the realization of certain complementary rules used to indicate the applicable law for this possibility (substantial impediments to marriage) and the rules for the granting of marriage, marriage registration and issuing marriage acts, according to marital status legislation. The most recent reform of the latter will not eliminate these problems.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 1, s. 31-40.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska