Prawo do dobrej administracji – regulacje polskie i europejskie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Prawo do dobrej administracji jest jednym z podstawowych uprawnień obywatela. Uprawnienie to nie jest wyrażone wprost w zapisach prawnych ani też nie jest wyszczególnione w katalogu praw obywatelskich. Jednakże daje się je wyprowadzić w drodze dedukcji z całościowo pojmowanego porządku prawnego państwa i z zasad prawnych, które nim rządzą. Prawo to można rozpatrywać na tle fundamentalnych wymagań odnoszących się do funkcjonowania administracji publicznej państwa i podporządkowanych jej instytucji oraz jednostek organizacyjnych. Jest konsekwencją pojęcia „dobrej administracji”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 3, s. 51-62.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska