Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
17332680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Opis
artykuł stanowi wprowadzenie do czasopisma Krakowskie Studia Międzynarodowe
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2012, nr. 4, s. 7-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska