Wolność, własność, władza - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Cechą charakterystyczną amerykańskiego systemu prawnego, powszechnie określanego jako system common law, jest prawotwórcza rola sędziów. Dzięki możliwości tworzenia precedensów, czyli wyroków mających zastosowanie we wszystkich przyszłych podobnych sprawach, sędziowie stają się podmiotem czynnie uczestniczącym w procesie kreowania norm prawnych. Szczególną moc w tym zakresie posiadają precedensy wydawane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który jest ostateczną instancją odwoławczą zarówno na szczeblu federalnym, jak i stanowym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 1, s. 9-20.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska