Liability of Public Authorities in England and France. Damages for Breach of EC law after Francovich and Brasserie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Tematem opracowania jest problem odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych w Anglii i Francji, ale dotyczący odszkodowań za naruszenie prawa wspólnotowego. Ponieważ zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za działania władzy administracyjnej i państwowej za naruszenie prawa wspólnotowego nie została wyartykułowana w prawie traktatowym, jej wyrażeniem zajmował się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, dopracowując jej zakres w licznych orzeczeniach. Określając podstawowe warunki odpowiedzialności wpływał na zmianę zastosowania tej zasady przez sądy państw członkowskich. Przedstawione rozważania dotyczą praktyki realizacji odpowiedzialności odszkodowawczej za działania władzy publicznej w Anglii i Francji po wydaniu przełomowych orzeczeń przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Francovich (1991 ECR I-5357) i w sprawie Brasserie (1996 ECR I-1029). W ramach tego opracowania przedstawiam również uwagi i refleksje na temat europeizacji odpowiedzialności administracyjnej.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2009, nr 1, s. 101-115.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska