Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równowagi Nasha

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Wielostronna pomoc rozwojowa (ang. multiłateral development assistance - MDA) to koncesjonowane środki przyznawane na rozwój gospodarczy krajów słabo rozwiniętych przez międzynarodowe organizacje rozwojowe (ang. International Development Institutions - IDI), przede wszystkim przez Bank Światowy (BŚ) oraz regionalne banki rozwoju. W ostatnich latach nastąpił znaczny spadek znaczenia MDA na rzecz przepływów prywatnych. Dla krajów najbiedniejszych MDA jest wciąż, obok pomocy bilateralnej, głównym zewnętrznym źródłem finansowania. Dla wielu z nich stanowi 7-8% PKB."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 118-129.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska